Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 12:29

Η ΕΠΕΜ ανέλαβε έργα στη διαχείριση απορριμμάτων του Κοσσόβου

MBThttp://www.waste-management-kosovo.org/ 

Δύο έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στο Κόσσοβο ανέλαβε η εταιρεία περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΕΜ Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Υποστήριξη στη διαχείριση απορριμμάτων στο Κόσσοβο» συνολικής αξίας σύμβασης 1.080.000 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία θα προχωρήσει, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, στην εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης, στη δημιουργία συστήματος πληροφοριών, στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των στελεχών των φορέων διαχείρισης και στην εκπαίδευσή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία είναι ο ανάδοχος του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας «εκτίμηση & αναβάθμιση του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων' συνολικής αξίας σύμβασης 190.000 ευρώ (260 χιλιάδες δολάρια). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου η ΕΠΕΜ θα προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου αναβάθμισης του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Κοσσόβου, στην ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, στην αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων και της τιμολογιακής πολιτικής και στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

«Μέσω των έργων αυτών εξάγουμε καινοτομία, σε μία στιγμή που η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με την κρίση» αναφέρει ο Γιώργος Φιρφιλιώνης, τεχνικός σύμβουλος της ΕΠΕΜ.