Κύπρος: ∆ίκτυο Πράσινων Σηµείων (Green Points)

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την ετοιµασία όλων των αναγκαίων µελετών εγγράφων για την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σηµείων στην Κύπρο και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

Πράσινα Σημεία: Διερεύνηση της σκοπιμότητας δημιουργίας δικτύου 130 πράσινων σημείων, ο σχεδιασμός του δικτύου και η χωροθέτησή τους.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7/2009 -