Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 12:29

Aγγελία για θέση εργασίας (για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων)

Η εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. ζητά προσωπικό, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Η αγγελία αφορά στις κάτωθι θέσεις με τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα για τους αντίστοιχους υποψήφιους:

ΘΕΣΗ: Διοικητικό προσωπικό

Περιγραφή: Ζητείται άτομο για την οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας σε ζητήματα μηχανογράφησης εν όψει των απαιτήσεων διαχείρισης και ελέγχου υλοποίησης του Προγράμματος. Απαιτούνται πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής και σχετική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δικτύων και Η/Υ. Επιθυμητή η εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. (διάρκεια 2 μήνες)

Θέση: Υπεύθυνος επικοινωνίας

Περιγραφή: Ζητείται άτομο για την ανάληψη καθηκόντων επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των Εταίρων, με αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων διαδικασιών συνεργασίας, προσαρμοσμένων στο αντικείμενο της Εταιρίας. Απαιτείται εμπειρία σε υπηρεσίες Συμβούλου και θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Είναι επιθυμητή η εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Θέση: Τεχνικός Εμπειρογνώμων

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε σχετικές δραστηριότητες συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων. Επιθυμητή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο Κυκλικής Οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 17:11
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια