Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 16:44

Aγγελία για θέση εργασίας (για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων)

Η εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. ζητά προσωπικό, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Ειδικότερα ζητείται:

Θέση: Υπεύθυνος επικοινωνίας

Περιγραφή: Ζητείται άτομο για την ανάληψη καθηκόντων επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος, για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των Εταίρων, καθώς και για τη διαχείριση σχετικού επικοινωνιακού υλικού. Απαιτείται εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και γνώσεις πληροφορικής.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 16:45
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια