Ανακύκλωση χαρτιού

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη Ανακύκλωσης Χαρτιού από τα Απορρίμματα του Δήμου FES – ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Κρήτης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2006 – 3/2007

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με συμμετοχή Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Μαρόκο και Τυνησία, και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ECOS – OUVERTURE, η ΕΠΕΜ εκπόνησε μελέτη για την οργάνωση της ανάκτησης και ανακύκλωσης χαρτιού και των απορριμμάτων της πόλης Fes στο Μαρόκο. Παράλληλα συμμετείχε στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθυνόταν σε μηχανικούς και άλλους τεχνικούς που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή σε θέματα διαχείρισης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης Στερεών Αποβλήτων.