ΧΥΤΑ Brijesnica

ΤΙΤΛΟΣ: Προκαταρκτική και Οριστική Μελέτη ΧΥΤΑ στην περιοχή Bijelina, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EKO-DEP / World Bank

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2007 - 8/2008

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο χρηματοδοτείται από την World Bank και υλοποιείται από το Joint Venture «Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.- HIDROZAVOD DTD». Η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Εργασίες πεδίου. αποτύπωση οικοπέδου, γεωτρήσεις, υπολογισμός ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ κ.λπ.
  • Προκαταρκτική μελέτη σχεδιασμού του ΧΥΤΑ
  • Προτάσεις μεθόδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην υπό εξέταση περιοχή
  • Μελέτη αποκατάστασης υφιστάμενου ΧΑΔΑ
  • Προτάσεις για λειτουργία και χωροθέτηση ΣΜΑ
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Προκαταρκτική μελέτη κόστους οφέλους ΧΥΤΑ
  • Οριστική μελέτη ΧΥΤΑ
  • Τελική μελέτη κόστους οφέλους ΧΥΤΑ
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας ΧΥΤΑ