Κλιματική μεταβολή

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Υποδομής στις Βαλκανικές Χώρες για την Αντιμετώπιση του Κινδύνου της Κλιματικής Μεταβολής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ DAC – OECD

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5/2001 – 9/2002

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (DAC - OECD), με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, στόχευε στην ανάπτυξη υποδομής στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη και Σερβία.

Το έργο περιελάμβανε:

  • Απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Πρόβλεψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Προσδιορισμό και αξιολόγηση μέτρων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Διαμόρφωση εθνικού προγράμματος μείωσης εκπομπών
  • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων / υπολογιστικών εργαλείων - Εκπαίδευση προσωπικού Αξιολόγηση υφιστάμενων διοικητικών δομών
  • Ενημέρωση προώθηση τεχνολογιών περιβαλλοντικής προστασίας
  • Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου - Προσδιορισμός προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου
  • Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης