Κλιματική Αλλαγή

banner-bandClima
   
 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η ΕΠΕΜ δραστηριοποιείται συστηματικά στον τομέα των κλιματικών αλλαγών. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είτε πρόκειται για την ανάπτυξη έργων CDM & JI, η ΕΠΕΜ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να διασφαλίσει ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση του κόστους εφαρμογής για τη βιομηχανία. Στις υπηρεσίες της ΕΠΕΜ περιλαμβάνονται:

>  Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών
>  Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορίας ρύπων
>  Παρακολούθηση και αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
>  Ανάπτυξη έργων JI & CDM
>  Ανάπτυξη προτύπου διασφάλισης ποιότητας για την παρακολούθηση και την αναφορά αερίων του θερμοκηπίου
>  Ενημέρωση και εκπαίδευση
>  Έρευνα και Ανάπτυξη
ΦΥΛΛΑΔΙΟ CONTROL (pdf)
ΦΥΛΛΑΔΙΟ CONTROL NEUTRAL (pdf)

  Έργα