Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΠΕΜ με τη συνεχή προσπάθεια, τις υψηλού επιπέδου ικανότητες και γνώσεις, την αποτελεσματικότητα και παράλληλα την ικανότητα να σχεδιάζει, να υλοποεί και να διαχειρίζεται σύνθετα έργα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΠΕΜ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις νέες συνθήκες του μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος.

 

Η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί βασική δέσμευση και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

> στη στελέχωση μέσα από συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
> στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε εργαζομένου
>

στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την εταιρία