Ποιότητα Περιβάλλοντος

banner-bandNature
   
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διαχείριση και η προστασία των φυσικών πόρων και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής στρατηγικής με στόχο τη βιώσιμη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες της ΕΠΕΜ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

> Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
> Ανάπτυξη σχεδίων δράσης και διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
> Οργάνωση διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας
> Διαμόρφωση περιβαλλοντικών δεικτών – Περιβαλλοντική αξιολόγηση
> Προετοιμασία / αξιολόγηση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων
> Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
> Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών
> Νομική υποστήριξη
> Capacity Building (ανάπτυξη εργαλείων, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση δεξιοτήτων)
 

  Έργα
 

Ορισμένα ενδεικτικά έργα που σχετίζονται με Διαχείριση Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Εγκατάσταση, συντονισμός και έλεγχος λειτουργίας του Ενιαίου Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ)

Εξοπλισμός Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος, Ν. Βοιωτίας

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και Περιφέρειας Β. Αιγαίου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη διακίνησης – διαχείρισης επισκεπτών στον Εθνικό δρυμό Αίνου, Ν. Κεφαλλονιάς

Μελέτη ανάπλασης – ανάδειξης – προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας, Ν. Ιωαννίνων

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη περιοχής λίμνης Νικολάου Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας