Αλβανία

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις Πόλεις Durres, Korce και Berat, στην Αλβανία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Development Assistance Committee (DAC) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12/2000 – 6/2002 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε…