Βαλκάνια

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη Υποδομής στις Βαλκανικές Χώρες για την Αντιμετώπιση του Κινδύνου της Κλιματικής Μεταβολής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ DAC – OECD ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5/2001 – 9/2002 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο…