Βουλγαρία

ΤΙΤΛΟΣ: Πραγματογνωμοσύνη για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Plovdiv, στη Βουλγαρία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Κρήτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Αξιολόγηση των πιο Κατάλληλων Τεχνικών για…