Κύπρος

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την ετοιµασία όλων των αναγκαίων µελετών εγγράφων για την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σηµείων στην Κύπρο και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:   Πράσινα…
ΤΙΤΛΟΣ: Οριστική Μελέτη για το Έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Διαμετακομιστικού Σταθμού Οικιακών Στερεών Αποβλήτων, Επαρχίας Πάφου», Κύπρος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - BILFINGER BERGER ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 09/2003 – 04/2004…
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ετοιμασία α) Μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντική, Χωροθετική και Τεχνοοικονομική Μελέτη, και β) Εγγράφων Προσφοράς για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:…
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης και εναρμόνιση με τη σχετική Οδηγία IPPC, στην Κύπρο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων…