Μαρόκο

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη Ανακύκλωσης Χαρτιού από τα Απορρίμματα του Δήμου FES – ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Κρήτης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2006 – 3/2007 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα…