Αίγυπτος

ΤΙΤΛΟΣ: Χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στα 27 Κυβερνεία της Αιγύπτου (LIFE98TCY/ET/152) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος/ EU – LIFE 3rd Countries ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3/1999 – 9/2002 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στόχοι του έργου,…
ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων, στη βιομηχανική πόλη 6th of October στην Αίγυπτο (LIFETCY99/ET/072) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος/ EU – LIFE 3rd Countries ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5/2001 – 5/2003 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο…